Yakıt yanma odası(ocak) adı verilen kapalı bölümde bir katı yakıt (kömür, odun v.b.) veya sıvı-gaz yakacağı (motorin, dogalgaz, fuel-oil v.b.) brülör vasıtası ile yakılır. Yakıtın yandığı kısma külhan denir.Sistemde kullanılan akışkan, yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere kazanı terk eder.

Gösterilen sonuç sayısı: 5